Muziektheorie

Theorielessen worden zowel individueel als in groepsverband gegeven.
Neem gerust contact op voor extra lessen algemene muziekleer in verband met het toelatingsexamen voor het conservatorium.
Tarief schooljaar 2018/ 2019: €16,50 per half uur.